För att få högre behörighet på ditt körkort behöver du ett läkarintyg. Boende i Stockholm har en mängd olika kliniker dit de kan gå för att få sitt läkarintyg för högre behörighet. Den högre behörigheten som läkarintyget ger medför att man får laglig rätt att framföra tyngre fordon på vägarna än vanliga personbilar. Oavsett om det är för personligt ändamål eller för ett man behöver läkarintyg för högre behörighet till ett jobb så finns det en mängd olika platser i Stockholm som kan ge dig läkarintyget.

Läkarintygen för högre behörighet kan vara av olika art så som exempelvis ADHD, Aspergers syndrom eller dyslexi eller något annat. Många behöver ett intyg för att kunna få ett jobb där den högre behörigheten som läkarintyget ger medför att man får laglig rätt att framföra tyngre fordon på vägarna än vanliga personbilar.

De olika behörighetsklasserna på körkort?

  • Körkort C1 – lastbilar med maximal vikt 7500 kilo
  • Körkort C1E – samma som ovan med tillägget tungt släp upp till 12 000 kg
  • Körkort CE – samma som ovan men med påkopplat släp utan viktbegränsning
  • Körkort C – också det samma som ovan med tillägget lastbilar utan viktbegränsning samt personbilar upp till 3500 kg och påkopplad släpvagn upp till 750 kg

Utöver de ovan nämnda C-körkorten så finns även D-körkorten. Här finns D, D1, D1E samt DE. Dessa är kopplade till medelstora och större bussar utan inskränkning av antalet passagerare eller längd samt större släp och släp utan viktbegränsningar att koppla till dessa.

Andra orsaker till läkarintyg för högre behörighet i Stockholm

Stockholm körkortsmottagning, Wallberghälsan och Stockholmmedicaloffice är exempel på ställen i Stockholm där det går att få ut läkarintyg, priserna ligger från 900 kronor. Här kan du även få intyg för andra anledningar. För vissa idrottstävlingar som exempelvis att springa ett maraton eller för att åka något långt skidlopp kan arrangören kräva ett läkarintyg. För den som blivit sjuk och missat en flygresa kan ett läkarintyg behövas för att bifoga till handlingarna när man skickar in till försäkringsbolaget om återbetalning.

De ger även intyg som behövs för att visa Sjöfartsverket, för att ta körkort taxi med mera. Oavsett om det är för personligt ändamål eller för ett man behöver läkarintyg för högre behörighet till ett jobb så finns det en mängd olika platser i Stockholm som kan ge dig läkarintyget.